Mindfulness

Mindfulness is derde generatie gedragstherapie en gericht op het leren schenken van bewuste aandacht aan dit moment.

In plaats van meegevoerd te worden door heftige emoties en gedachten, leer je afstand te nemen. Je voelt en ervaart het nog wel, maar gaat er anders mee om.

In plaats van te blijven hangen in piekergedachten over het verleden en de toekomst (“wat als…”), leer je je aandacht te richten op het hier en nu.

Mindfulness is een evidence-based aanpak die ook op lange termijn leidt tot stressreductie en een verhoogde levenskwaliteit.

privacyverklaring - cookieverklaring