Jolien Van Loven

Klinisch psychologe, gedragstherapeute i.o.

Jolien is werkzaam binnen een mobiel crisisteam (Reling Zuid) waar kortdurend (maximaal 4 weken) gewerkt wordt rond een crisis. Ze is gedragstherapeut i.o. aan de KU Leuven en vlgt regelmatig bijscholingen, workshops en lezingen.

Doelgroep: (jong)volwassenen en ouderen

Aanbod:

Angst, depressie, laag zelfbeeld, verslaving, rouwverwerking, zelfverwondend gedrag, relatieproblemen.

Bijkomende informatie:

  • Lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen).
  • Lid van de VVGT (Vlaamse Vereniging voor GedragsTherapie).
  • Erkenningsnummer psychologencommissie: 882114538.

Contact: