Elien Lenaerts

foto-elienKlinisch psychologe

Elien is werkzaam als klinisch psychologe bij (jong)volwassenen met langdurige psychische problemen. Tijdens individuele, relatie- en groepsgesprekken ligt de focus op het bereiken van persoonlijke doelen en het leiden van een zin- en betekenisvol leven. Zij werkt dan ook zo veel mogelijk kracht- en oplossingsgericht.

Verder schoolt zij zich op regelmatige basis bij over o.a. gedragstherapeutische technieken, ACT, …

Doelgroep: (jong)volwassenen en koppels

Aanbod:

Psychologische begeleiding bij angst, depressie, burn-out, spanningsklachten, aanpassingsmoeilijkheden, gebrek aan zelfvertrouwen/assertiviteit, eet- en slaapproblemen, chronische pijn, psychosomatische klachten, rouw- en traumaverwerking.

Bijkomende informatie:

  • Erkenningsnummer van psychologencommissie: 912115914.
  • Lid van BFP (Belgische federatie van psychologen) en VVKP (Vlaamse vereniging voor klinisch psychologen).

Contact:

Tel: 0472-67 04 27

E-mail: elien.lenaerts@de-meiboom.be