Therapie bij kinderen en jongeren

De Meiboom biedt psychologische hulpverlening en psychotherapie aan kinderen en jongeren en hun context. Kinderen, jongeren en het gezin kunnen bij ons terecht voor psychodiagnostiek en therapeutische begeleiding. Wanneer kinderen of jongeren op intakegesprek komen, worden de ouders ook steeds uitgenodigd. Na dit eerste gesprek gaan we samen de behandelmogelijkheden na. Waar nodig worden de ouders zoveel mogelijk betrokken bij de begeleiding en behandeling.

Je kan onder meer bij ons terecht voor individuele of gezinsbegeleiding bij opvoedingsmoeilijkheden, gedragsproblemen, emotionele problemen, autismespectrumstoornis, ADHD, psychosomatische klachten, conflicten en relationele problemen, levensfaseproblemen, rouw- en verwerkingsproblemen, angsten (paniek, hyperventilatie, faalangst, …), depressieve klachten, klachten rond zelfbeeld, onzekerheid of assertiviteit, identiteitsproblemen, problemen in de seksuele sfeer, leerproblemen, studiemoeilijkheden en studiekeuze.

In de therapie bij kinderen en jongeren wordt onder meer gebruik gemaakt van gedragstherapeutische technieken, gesprekstherapie, creatieve therapie en speltherapie.

In de Meiboom wordt steeds gepoogd zorg op maat aan te bieden, haalbaar en wenselijk voor kinderen en jeugdigen en de context waarin zij zich bevinden. Ook bieden we groepstrainingen aan gericht op sociale vaardigheden (o.a. assertiviteit, faalangst, …) bij kinderen en jongeren.

privacyverklaring - cookieverklaring