Seksuologische hulpverlening

Bij seksuologische hulpverlening ligt de nadruk op het domein van je seksleven waar jij, je partner of jullie beiden moeilijkheden mee ervaren. Vermits we er vanuit gaan dat elk seksueel probleem ook een relationeel probleem is (in die zin dat een seksueel probleem steeds invloed heeft op de relatie), geven we er de voorkeur aan de hulpverlening op te starten met het koppel. Wanneer je vrijgezel bent of je je hier niet goed bij voelt, kunnen echter ook individuele gesprekken opgestart worden.

De klemtoon zal gedurende de gesprekken liggen op het leren omgaan met het seksueel probleem. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: informatie geven, helpen accepteren, oefeningen, beter leren communiceren… Vermits we het belangrijk vinden dat er een proces op gang gebracht wordt, werken we steeds met thuiswerkopdrachten. Dit wil zeggen dat we verwachten dat je thuis ook actief aan de slag gaat met opdrachten die je samen met de hulpverlener vorm gegeven hebt.